Nagrađujemo

Punim srcem za novih sto

PRAVILA

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“152/20), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и у начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама („Службени гласник РС“ 152/20) и одлуке директора од 28.07.2022. године, заступник привредног друштва „Atlantic Štark doo Beograd, дана 29.07.2022. године, доноси


П Р А В И Л А

НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

"НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ ЗА НОВИХ СТО"


Приређивач

Члан 1.

Приређивач наградне игре је привредно друштво „Atlantic Štark“ доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11010 Београд, Вождовац, ПИБ : 100002799, матични број: 07026447.

Наградна игра се приређује на основу Одлуке директора о организовању наградне игре у роби и услугама од 28.07.2022. године.

Врста наградне игре и сврха приређивања

Члан 2.

Наградна игра је по врсти наградна игра у роби и услугама.

Сврха приређивања наградне игре је промоција бренда „Најлепше жеље“.

Званични назив наградне игре

Члан 3.

Назив наградне игре је: "Најлепше жеље за нових сто".

Право учешћа

Члан 4.

Право учешћа у наградној игри имају сва физичка лица - држављани и/или резиденти Републике Србије, осим запослених лица код Приређивача и свих повезаних правних лица, као и било којег другог правног субјекта који учествује у организовању ове наградне игре, као и чланова уже породице ових лица, деце, брачних другова и родитеља.

Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

Производи приређивача који учествују у наградној игри

Члан 5.

У наградној игри учествују следећи производи:

 • Чоколадне табле
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 90g
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 200g
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ јагода-јогурт 100г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ јагода-јогурт 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечни крем и кекс 100г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечни крем и кекс 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ лешник 85г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ цео лешник 190г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ лешник 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ кекс 85г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ кекс 170г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ кекс 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ noisette 85г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ noisette 180г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ noisette 250г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ тирамису 270г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ ђандуја 186г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ зимски колачић 183г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ КАПРИ чоколада 190г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ Selection црна 75% (какао) 75г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ Selection црна 75% (какао) – наранџа 75г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ Selection црна 75% (какао) – вишња и бадем 75г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна мини 5g/150г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ црна 75% какао дел. мини 5g/150г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ мини noisette 135г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 30g AA
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ црна са 75% какао делова 30г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ noisette 27г

 • Чоколадни десерти
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ десерт CHERRY 125г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ десерт CHERRY 200г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ десерт CHERRY 200г бомбоњера
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ десерт NOUGAT 188г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ ђандуја десерт 95,2г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ зимски колачић десерт 95,2г
 • НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ КАПРИ десерт 98г

Место организовања и трајање наградне игре

Члан 6.

Наградна игра се организује у продајним објектима „Univerexport“ на подручју целе територије Републике Србије, у периоду од 19.09.2022. године до 31.10.2022. године.

Правила за учешће у наградној игри

Члан 7.

Сваки потрошач куповином, у продајним објектима „Univerexport“ на подручју целе територије Републике Србије и у онлине продавници „eLAKOLIJE“, најмање једног производа који учествује у наградној игри, стиче основ за учешће у Наградној игри. По извршеној куповини учесник добија фискални рачун који треба да буде издат у складу са прописима Републике Србије и који може бити проверен у фискалном систему, а на коме се налази - ПФР број рачуна.

Учесник приликом пријаве шаље: ПФР број са фискалног рачуна и друге податке, на предвиђен начин описан у овим Правилима (у даљем тексту: Пријава).

Исправна Пријава која је извршена путем СМС поруке или путем интернет обрасца, која је примљена у периоду од 19.09.2022. године од 00:01h закључно са 30.10.2022. године најкасније до 23:59 часова, учествује у извлачењу наградa, сходно условима описаним у овим Правилима.

Циљ наградне игре јесте да потрошачи путем пријаве на начин дефинисан у овим Правилима постају потенцијални добитници неке од предвиђених награда.

Пријава се врши на следећи начин:

• Слањем СМС поруке на број 5006 у следећем формату: NZ(размак)ПФР број рачуна или

• Путем интернет обрасца на службеној интернет страници www.najlepsezelje.rs где је потребно уписати следеће податке: ПФР број рачуна, број мобилног телефона и опционо е- mail адресу.

Добитником ће се сматрати особа чија извучена добитна пријава са ПФР бројем фискалног рачуна који је издат искључиво у периоду трајања наградне игре, а најкасније до 30.10.2022. до 23:59ч у малопродајним објектима "Univerexporta" и онлине продавници „eLAKOLIJE“, на ком се налази минимум један од производа који учествују у наградној игри.

Учесник је дужан да сачува фискални рачун који испуњава услове учествовања у наградној игри и чији ПФР број је пријављен смс поруком или интернет обрасцем, до краја наградне игре односно до уручења награде.

Учесник чија је пријава примљена путем СМС поруке или путем интернет обрасца добиће повратну информацију о статусу његове пријаве, чији садржај ће зависити од тога да ли је Пријава исправна и да ли је Пријава већ искоришћена.

Цена СМС поруке се тарифира за крајњег корисника по стандардној цени СМС поруке оператера мреже чији је корисник претплатник: за кориснике „МТС“ мобилне мреже 3,60 динара., за кориснике „Yettel“ мобилне мреже 3,99 динара, а за кориснике „А1“ мобилне мреже 3,48 динара. са урачунатим ПДВ-ом. Оператери, сходно својој комерцијалној политици, задржавају право на промену стандардне цене СМС поруке која се тарифира за крајњег корисника и Приређивач не гарантује цене наведене у овом Правилнику и не може сносити одговорност за евентуалне промене цена од стране горе наведених оператера. Пријава путем интернет странице је бесплатна.

Уколико постоји основана сумња да учесник на недозвољен начин врши пријаве (путем компјутерског програма и сл...) или на било који начин злоупотребљава систем, Приређивач има право да таквом кориснику привремено или трајно онемогући пријаве и учествовање у Наградној игри.

Mогућност стицања својства добитника стиче сваки учесник чија исправна пријава буде примљена у периоду трајања наградне игре, а најкасније до 30.10.2022. године до 23:59часова. Све валидне примљене пријаве путем СМС-а и интернет обрасца улазе у централну базу података.

Један број мобилног телефона може учествовати у наградној игри неограниченим бројем различтих валидних СМС пријава и/или пријава путем интернет обрасца и може бити добитник само једне награде у једном дану извлачења. У даљем извлачењу за дневне награде, недељне награде и главну награду учествује новим пријавама које се разликују од пријаве која је извучена као добитна.

Једном извучена Пријава као добитна, не учествује више у извлачењу награда. Свака Пријава може бити искоришћен само једном. У случају да Пријава са истом нумеричком ознаком буде поновно пријављенa са истог или другог броја телефона или путем интернет обрасца, та ће пријава бити проглашена неважећом и неће се узети у обзир приликом извлачења награда. Уколико учесник након пријаве добије повратну информацију да је Пријава већ искоришћена, а Пријаву пријављује први пут, може позвати контакт центар приређивача ради детаљне провере.

За све информације о наградној игри заинтересовани учесници се могу информисати бесплатним позивом телефонског броја контакт центра 0800-200-003, сваким радним даном (понедељак – петак) од 8.00-16.00 часова почев од 19.09.2022. године.

Награде и наградни фонд

Члан 8.

У наградној игри, следеће награде, са следећом спецификацијом и вредношћу у динарима, биће додељене добитницима наградне игре:

Врста награде Назив награде Број награда Појединачна вредност награде у рсд са укљученим ПДВ-ом Укупна вредност награда у рсд са укљученим ПДВ-ом
Дневна награда Штарк слатки пакет (2кг) 42 1.318,64 55.382,88
Дневна награда Робни ваучер за куповину у малопродајним објектима „Univerexport“ доо 42 10.000,00 420.000,00
Недељна награда 10 (десет) поклон картица „Visa Debit“ Raiffeisen banka a.d. Београд, појединачне вредности 10.000,00 рсд, укупне вредности 100.000,00 рсд, намењене искључиво за куповину роба у малопродајним објектима Univerexport доо, Gigatron doo, Tehnomanija doo, Ikea Srbija doo, Delimano - Studio moderna doo (Top Shop prodavnice), Lilly Drogerie ZUA, Ђак доо, Aksa doo, Dexy Co doo на територији Републике Србије, као и малопродајним објектима у оквиру TC Stadion Shopping Center Београд, Ušće Shopping Center Beograd и TC Promenada Novi Sad. 6 100.000,00 600.000,00
Главна награда „Vespa Piaggio Sprint 50 4T“ 2 368.676,00 736.725,00
Укупна вредност наградног фонда: 1.812.107,88

Укупна вредност наградног фонда награда износи 1.812.107,88 динара са укљученим ПДВ-ом.

Награде се не могу заменити за новац, нити друге награде.

Спецификација награда:

Главна награда - „Vespa Piaggio Sprint 50 4T“

 • -Мотор: једноцилиндрични, четворотактни и ГЕТ мотор
 • -Запремина: 49 цм3
 • -Пречник / ход: 40/39.3 мм
 • -Снага: 2,2 Књ ( 2.9 Кс)
 • -Гориво: безоловни бензин
 • -Покретање: електрично и ножни покретач
 • -Напајања: електронско директно убризгавање
 • -Хлађење: ваздушно
 • -Мењач: аутоматски вариомат ЦВТ
 • -Квачило: аутоматска центрифугална спојка
 • -Рам: од челичног лима са завареним конструкцијским ојачањима
 • -Предње вешање: један крак са спиралном опругом и један хидраулички амортизер
 • -Задње вешање: спирална опруга са хидрауличким амортизером двоструког учинка
 • -Предња кочница: диск Ø 200 мм од нерђајућег челика
 • -Задња кочница: добош Ø 110 мм
 • -Предња гума: 110/70-12”
 • -Задња гума: 120/70-12”
 • -Дужина: 1870 мм
 • -Ширина: 735 мм
 • -Међуосовинско раст.: 1330 мм
 • -Капацитет резервоара: 8 Л
 • -Тежина: 115 кг
 • -ЕУРО: 5

Трошкови ПДВ-а и царине возила су укључени у набавну цену возила.

Приређивач не сноси трошкове преноса власништва, регистрације возила, нити прибављања пробних таблица.

Недељне награде – 10 (десет) комада „Visa Debit“ поклон картице Rаiffeisen банке, појединачне вредности 10.000,00 рсд, укупне вредности од 100.000,00 рсд које се могу користити искључиво за куповину робе у малопродајним објектима привредних друштава Univerexport, Gigatron doo, Tehnomanija doo, Ikea Srbija doo, Delimano - Studio moderna doo, Lilly Drogerie ZUA, Ђак доо, Aksa doo, Dexy Co doo на територији Републике Србије, као и малопродајним објектима у оквиру TC Stadion Shopping Center Београд, Ušće Shopping Center Beograd и TC Promenada Novi Sad.

 • поклон картица не може користити за подизање готовине на АТМ уређајима и шалтерима банака или плаћање на другим местима, осим у наведеним малопродајним објектима;
 • поклон картица је недопуњива, односно након иницијалне уплате није могуће уплатити нов износ средстава;
 • поклон картица важи до 31.08.2026. године.

Дневне награде:
Робни ваучер „Univerexport“

Вишенаменски ваучер „Univerexport“, у износу од 10.000,00 РСД се може искористити за куповину роба само у „Univerexport“ малопродајним објектима.

Ваучери могу да се искорите, за једну или више куповина, најкасније до 28.02.2023. године.

Штарк слатки пакет (2кг)

Пакет садржи 9 (девет) Штаркових производа и то:

 1. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 90г
 2. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ кекс 85г
 3. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ Noisette 85г
 4. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ лешник 85г
 5. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ кекс 170г
 6. НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ млечна 250г
 7. Бананица 1кг
 8. Кексићи преливени 220г
 9. Чоко Смоки 80г

Извлачење награда

Члан 9.

Извлачење награда се обавља сваког дана , почевши од 20.09.2022. године, аутоматски, путем софтвера, методом случајног одабира, из базе свих валидних примљених Пријава путем смс поруке и интернет обрасца, а све у складу са начином дефинисаним овим правилима. Све Пријаве се у реалном времену уписују у јединствену базу. Приликом уписа врши се упоређивање кључних параметара пријаве (кориснички број телефона, ПФР број) како би се онемогућило дуплирање јединствених Пријава. Софтвер добитнике бира из јединствене базе свих валидних примљених Пријава у одређено време, методом случајног одабира (све Пријаве имају исту шансу за одабир), према дефинисаним ограничењима, све у складу са званичним правилником.

Трочлана комисија је именована од стране Приређивача која је одговорна за регуларно спровођење наградне игре.

Дневне награде:

Дневне награде се извлаче сваког дана, у 10:00 часова. Први извучени је добитник дневне награде робни ваучер ”Univerexport”, а други извучени је добитник дневне награде Штарк слатки пакет. Прво извлачење дневних награда биће извршено 20.09.2022. године у 10:00 часова, а последње извлачење дневних награда биће извршено 31.10.2022. године у 10:00 часова.

У извлачењу за дневне награде учествују све недобитне валидне пријаве од почетка наградне игре до 23:59 часова, претходног дана, од дана извлачења награде.

За сваку извучену дневну награду биће извучен и резервни добитник.

Недељне награде:

Прва недељна награда биће извучена 26.09.2022 у 12:00ч, а последња недељна награда биће извучена 31.10.2022. године у 12:00ч.

У извлачењу недељне награде учествују све недобитне валидне пријаве од почетка наградне игре до 23:59 часовапретходног дана, у односу на дан извлачења награде.

За сваку извучену недељну награду биће извучен и резервни добитник.

Шест добитника недељне награде добијају по 10 (десет) поклон картица Visa Debit“ Raiffeisen banka a.d. Београд, поједниначне вредности од 10.000,00 РСД, укупне вредности 100.000,00 РСД које се могу користити искључиво за куповину робе у малопродајним објектима привредних друштава Univerexport, Gigatron doo, Tehnomanija doo, Ikea Srbija doo, Delimano - Studio moderna doo, Lilly Drogerie ZUA, Ђак доо, Aksa doo, Dexy Co doo на територији Републике Србије, као и малопродајним објектима у оквиру TC Stadion Shopping Center Београд, ТЦ Ушће Београд и TC Promenada Novi Sad.

 • 26.09.2022. године у 12:00 часова у извлачењу недељне награде учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 25.09.2022. године до 23:59 часова.
 • 03.10.2022. године у 12:00 часова у извлачењу учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 02.10.2022. године до 23:59 часова.
 • 10.10.2022. године у 12:00 часова у извлачењу учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 09.10.2022. године до 23:59 часова.
 • 17.10.2022. године у 12:00 часова у извлачењу учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 16.10.2022. године до 23:59 часова.
 • 24.10.2022. године у 12:00 часова у извлачењу учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 23.10.2022. године до 23:59 часова.
 • 31.10.2022. године у 12:00 часова у извлачењу учествују лица која су послала одговарајући СМС или извршила Web регистрацију у периоду до 30.10.2022. године до 23:59 часова.

Главна награда:

Главне награде ће бити извучене 31.10.2022. године у 14:00 часова.

У извлачењу главне награде учествују све валидне Пријаве које су примљене у периоду од 19.09.2022. од 00:01ч до 30.10.2022. до 23:59 часова, а које претходно нису извучене као добитне у извлачењу дневних или недељних награда.

Приликом извлачења добитнка главних награда, биће извучени и резервни добитници.

Објава добитника

Објава добитника ће се вршити на званичној интернет страници www.najlepsezelje.rs. Објављиваће се бројеви мобилних телефона из добитних пријава, са скривене 3 задње цифре, најкасније наредног дана од дана извлачења до 16 часова.

На крају наградне игре биће објављен списак свих добитника, са приказаним добитним бројевима рачуна (односно број мобилног телефона са сакривене 3 цифре + ПФР број рачуна).

Преузимање награда

Члан 10.

Добитници награда ће бити позвани најмање 2 пута телефоном од стране контакт центра Приређивача, ради идентификације и провере испуњења услова за добијање награде, у року од 5 дана од дана извлачења. Уколико добитник не одговори на телефонски позив у року од 5 дана од првог позива од стране контакт центра, он више нема права на награду и не може је потраживати од Приређивача. У том случају контакт центар приређивача ће као потенцијалног добитника контактирати првог резервног добитника који је извучен приликом извлачења.

Добитник награде је особа која се јави на број телефона са ког је пријављен добитнa Пријава или који је пријављен приликом пријаве путем интернет обрасца и остави податке оператеру контакт центра који их је контактирао: име и презиме, година рођења, адреса становања, град и општину, и притом не мора бити регистровани власник броја телефона са којег је послат СМС или који је пријављен приликом учествовања преко интернет обрасца. Оператер контакт центра ће приликом узимања података обавестити добитника да се подаци користе искључиво за идентификацију добитника и уручење награде.

Оператер контакт центра приређивача ће проверити, приликом првог телефонског позива, да ли има испуњене услове за учествовање у наградној игри, а то су: да ли има сачуван фискални рачун чији ПФР број је пријавио путем смс-а или интернет обрасца, а који је извучен као добитни, да ли је фискални рачун издат за време трајања наградне игре а најкасније до 30.10.2022. године до 23:59ч. као и да ли се на фискалном рачуну налази минимум један од производа који учествују у наградној игри а који су дефинисани овим правилима, издати од стране малопродајног објекта „Univerexport“ или онлине продавнице „eLAKOLIJE“. Уколико су наведени услови испуњени, Контакт центар ће тражити од добитника да као доказ испуњености услова за добијање награде на е-маил контакт центра пошаље фотографију добитног рачуна као и копију личног документа (личне карте или пасоша). Уколико ови услови нису испуњени, добитник нема право на награду и он је више не може потраживати од приређивача. Оператер контакт центра ће у овом случају као потенцијалног добитника позвати резервног добитника који је извучен приликом извлачења награда. Уколико ни резервни добитник не испуни услове за добијање награде, Приређивач задржава право да награду не додели.

Hаграде, робни ваучери „Univerexport“, поклон картица „Visa Debit“ Raiffeisen банке и Штарк слатки пакет, добитници ће моћи да преузму у експозитурама Поште Србије где ће бити достављене од стране Приређивача, након завршетка наградне игре. Добитник ће, приликом позива контакт центра Приређивача, сам изабрати експозитуру у којој жели да преузме награду уз навођење тачне адресе експозитуре као и жењеног датума преузимања. Награда ће бити достављена у оквиру услуге Данас за сутра-Уручење у пошти по моделу „нека пошиљка чека Вас“, преузимање награда сваким радним даном понедељак-петак у изабраној експозитури, у складу са радним временом исте. Награде ће бити расположиве за преузимање у испорученој пошти 15 радних дана, након чега се враћају Приређивачу.

Приликом уручивања главних награда Веспи марке „Vespa Piaggio Sprint 50 4T“, биће утврђен идентитет добитника, који је дужан да поднесе на увид оригинал добитни фискални рачун и оригинал идентификациону исправу (личну карту или пасош) из којег ће се узети следећи подаци: име и презиме, датум и година рођења, адреса пребивалишта и ЈМБГ. Наведени подаци ће бити коришћени у сврху идентификације добитника и плаћања пореза. При преузимању награде добитник, односно особа коју он на то овласти специјалним пуномоћјем, потписује изјаву о преузимању награде и по потреби посебан уговор, чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитницима, а све у складу са позитивним прописима. У случају да награду преузима овлашћено лице, поред идентификационе исправе потребно је да поднесе на увид и оверено овлашћење за преузимање награде. Награде Веспа „Vespa Piaggio Sprint 50 4T“ се додељују у „Univerexport“ малопродајним објектима, а накандно ће се, од стране Привређивача прецизирати у којим.

Уколико је добитник награде малолетно лице, награду ће преузети законски заступник детета, родитељ или старатељ, уз идентификациону исправу (личну карту или пасош), доказ о родитељству односно старатељству и оргинални добитни фискални рачун.

Осим добитника лично, награду ће моћи преузети и особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем на којем је потпис добитника оверен од стране надлежног јавног бележника. При преузимању награда добитници, односно особе које они на то овласте специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде и по потреби посебан уговор, чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитницима, а све у складу са позитивним прописима.

О исходу извлачења води се записник који мора садржати: датум одобрења наградне игре, место и време извлачења, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, имена и презимена председника и чланова комисије, начин извлачења добитника, име, презиме и место становања, те назив и вредност награде појединог добитника.

Учествовање у наградној игри се закључује 30.10.2022. године у 23:59ч.

Списак свих добитника награда биће објављен на сајту www.najlepsezelje.rs а начин предвиђен овим правилима.

За награде јемчи Приређивач.

Одговорност Приређивача

Члан 11.

Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа. Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у члану 8, те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац нити друге награде.

Заштита података о личности

Члан 12.

Учестовањем у овој наградној игри, учесници дају сагласност да у случају награђивања, Приређивач има право да без икакве накнаде, без временских и територијалних ограничења, користи у рекламне сврхе његово име и презиме, адресу, е-маил адресу, фотографију, видео материјал и остале податке које су им учесници ставили на располагање прихватањем правилника, а у сврху јавног објављивања резултата наградне игре, како приликом објаве добитника и доделе награда, тако и у објави репортажа, чланака и сличних материјала везаних за наградну игру. На захтев Приређивача, добитник ће дати свој пристанак у писаном облику.

Приређивач као руковалац збирке података о личности учесника и добитника наградне игре, прикупља, води, одржава и обрађује збирку прикупљених личних података учесника наградне игре и добитника награда, у складу са овим правилником. Добитници могу у сваком тренутку опозвати свој пристанак на даље коришћење података у рекламне и остале сврхе или оних који су неопходни за преузимање награде. Лице на које се подаци односе има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка самим учествовањем у наградној игри, а пре опозива. Опозив не утиче ни на евентуално учешће у овој наградној игри, изузев података који су неопходни у сврху уручења награде. Опозивање пристанка на даљу обраду података учесник може дати простом изјавом путем мејла на адресу Приређивача. Приређивач користи и обрађује податке искључиво достављене од стране учесника, те је искључиво учесник одговоран за тачност и исправност датих података и дужан је и одговоран благовремено обавестити Приређивача о њиховој промени.

Учесници у наградној игри се изричито саглашавају да Приређивач користи њихове податке о личности, које су учесници навели у оквиру учешћа у наградној игри, за потребе ове наградне игре и то до опозива.

Учесник има право у било ком тренутку затражити информацију о својим подацима које обрађује Приређивач, те може уложити и приговор на коришћење својих података у ситуацијама које Приређивач заснива на постојању свог легитимног интереса.

У периоду управљања подацима учесник има могућност увида и ажурирања података у бази података, као и да захтева брисање личних података, слањем захтева на е-маил [email protected]

Све остале детаље у вези поступања и заштите података, те остваривању својих права учесник може прочитати у Правилима заштите приватности и Политици колачића који су доступни на веб страници Приређивача.

Сви подаци о личности ће бити заштићени применом примерених организацијских и техничких мера, те ће се с истима поступати законито и поштено у складу с важећим прописима из подручја заштите података о личности.

Приређивач ће предузети све разумно потребне мере да се подаци учесника у наградној игри обрађују и користе на сигуран начин и у сагласности са позитивним законодавством.

Пореске обавезе

Члан 13.

Добитници награда немају обавезу плаћања било којих пореза или такси. Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Малолетна и пословно неспособна лица

Члан 14.

Малолетно лице може учествовати у наградној игри.

Уколико малолетно лице буде извучено као добитник једне од награда, контакт центар приређивача ће приликом првог контакта затражити од малолетника да његов родитељ или старатељ саопште личне податке малолетника и своје личне податке ради уручења награде. Награда ће бити уручена законском заступнику, родитељу или старатељу, уз доказ о родитељству односно старатељству, као и идентификациону исправу.

Лице делимично или потпуно лишено пословне способности, за верификацију добитка и уручење било које од награда, поред стављања на увид личног документа са подацима из одељка о преузимању награда, неопходно је да буде у присуству законског заступника уз правоваљану идентификацију овог лица.

Право измене и прекид наградне игре

Члан 15.

Наградна игра може бити прекинута једино у случају више силе, укључујући и немогућност Приређивача да заврши игру из разлога који стоје ван његове воље. У том случају Приређивач ће обавестити учеснике о прекиду игре, разлозима за прекид игре и датуму прекида игре огласом у дневном листу у којем су правила наградне игре и објављена. Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида наградне игре у смислу овог члана.

Жалбе и рекламације

Члан 16.

Све жалбе и рекламације решава Приређивач. У случају основаних жалби Приређивач се обавезује да их у што краћем року отклони и о томе обавести учеснике наградне игре.

Обавезујућа правила

Члан 17.

Сви учесници су сагласни и обавезани правилима наградне игре која ће бити објављена у дневном листу „Данас“.

Учесници аутоматски прихватају ова правила самим учествовањем у наградној игри.

Надлежност у случају спора

Члан 18.

У случају спора између Приређивача и учесника односно добитника наградне игре, надлежан је суд у Београду.

Објављивања правила наградне игре

Члан 19.

Правила наградне игре, биће објављена 8 дана пре отпочињања наградне игре, у дневном листу „Данас“ као средству јавног информисања које се дистрибуира на подручју целе Републике Србије, као и на интернет страници приређивача www.najlepsezelje.rs Кратак извод из правила наградне игре биће објављен на промотивном материјалу који ће бити постављен на продајним местима у малопродајним објектима „Univerexport“.

Правила наградне игре биће депонована код Приређивача. Свако ко има правни интерес може да тражи копију правила наградне игре о свом трошку.

Приређивач ће у року од 30 дана по окончању наградне игре обавестити Министарство финансија, Управу за игаре на срећу о резултатима наградне игре.

Ступање на снагу

Члан 20.

Ова Правила ступају на снагу даном њиховог доношења, а према трећим лицима даном јавног објављивања у дневним новинама, након добијања сагласности Министрства финансија.